SPELREGELS FEEZIE   –                                                            

Model januari 2020

Voor vragen en info kunt u ons uiteraard telefonisch bereiken, maar al onze definitieve reserveringen gaan per e-mail/Whats app.

Wanneer wij een concept samengesteld hebben en een akkoord van u hebben, ontvangt u een digitale factuur per e-mail.

Een optie nemen op een datum is dus GEEN RESERVERING. Uiteraard houden wij graag rekening met klanten die interesse hebben voor een datum, maar het is van belang dat uw aanvraag z.s.m definitief ingeboekt wordt ter garantie.

Reservering afronden:

Om uw reservering succesvol af te ronden dient u de aanbetaling vermeld op de factuur te voldoen. Wanneer de aanbetaling succesvol ontvangen is, wordt u automatisch ingeboekt op de gekozen datum.

Rekening houdend met andere aanvragen, is het van belang dat u de reservering binnen 24 uur na ontvangst van de factuur voldoet .

Het overschrijden van een betalingstermijn is op eigen risico. Wij zijn dan helaas genoodzaakt uw aanvraag te laten vervallen.

Uiteraard ontvangt u per e-mail een schriftelijke bevestiging van uw reservering.

Het resterende bedrag van uw boeking kunt u vroegtijdig volledig overboeken.
De tweede betalingstermijn dient minimaal 4 weken vóór het door u gekozen datum te zijn voldaan.  Het is niet toegestaan om achteraf te betalen.

Wijzigingen:

Het definitief aantal kinderen voor een kinderfeestje kunt u tot maximaal  7 werkdagen voor datum doorgeven.

Overige wijzigingen van uw boeking dient u maximaal 14 dagen op voorhand door te geven (afhankelijk van het concept)

Afmeldingen op de dag van het kinderfeestje zelf, worden niet in mindering gebracht.

Wijzigingen mbt data en tijden gaan geheel in overleg afhankelijk van de planning en beschikbaarheid. FEEZIE  heeft ten alle tijden het recht om een wijziging in het schema aan te brengen. Dit gaat uiteraard in overleg.

Wanneer u aanbetaald voor een reservering gaat u automatisch akkoord met alle genoemde

voorwaarden & regels van FEEZIE

Annuleren

In geval van een annulering zal min. de aanbetaling in rekening worden gebracht. Annulering korter dan 2 weken voor de boekingsdatum, zullen er, afhankelijk van uw reservering, extra kosten ingehouden worden voor o.a de administratie, gemaakte kosten, voorbereidingen (inkoop) en het vrijhouden van de datum.

Wanneer de reservering korter dan 1 week dan de boekingsdatum geannuleerd dan wordt het gehele afgesproken bedrag in rekening gebracht. Uitzonderingen zijn uitgesloten.

Verplichte aanwezigheid

Tijdens kinderfeestjes is de aanwezigheid van minimaal 1 ouder of verzorger gedurende het hele feestje VERPLICHT.

FEEZIE is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van spullen o.i.d

Indien u een reservering heeft valt het geheel onder uw eigen verantwoording om tijdig aanwezig te zijn. I.v.m onze planning en het voorkomen van uitloop, is het zeer van belang vroegtijdig aanwezig te zijn.  Hierin maken wij geen uitzonderingen en zijn niet verantwoordelijk. Afhankelijk van de reservering kunnen er eventueel extra kosten in rekening gebracht worden. De extra kosten voor uitloop van partijtjes bedraagt minimaal € 45 per uur excl. BTW.

Deze kosten kunnen ter plekke in rekening gebracht worden of eventueel verrekend worden met de borg.

Aansprakelijkheid:

Indien er sprake is van een ongeval en/of schade ten tijde van het feest, waarbij een gast(en) betrokken is, kan een beroep worden gedaan op u (of de betrokkene(n) verzekering. U en/of de betrokkene(n) is aansprakelijk voor schade en/of diefstal van materiaal van FEEZIE als mede materiaal dat ten behoeve van het feest in gebruik wordt gegeven aan de gast(en).

Deelname aan het feest is geheel vrijwillig. Alle betrokkenen tijdens het feest, participeren geheel op basis van vrijwilligheid. Het is niet mogelijk om bij ongevallen en/of schade FEEZIE of enig lid van de leiding in zijn functie of in privé, tijdens het feest in zijn functie of in privé aansprakelijk te stellen voor schade of gederfde inkomsten.

Wanneer u aanbetaald voor een reservering gaat u automatisch akkoord met de bovengenoemde voorwaarden van FEEZIE

IN GEVAL VAN BOEKINGEN VAN EEN RUIMTE, EXTRA SPELREGELS:

 • Client komt (alle) betalingsverplichtingen na en verklaard hierbij akkoord te gaan met onderstaande algemene voorwaarden en het reglement van FEEZIE.
 • Client verplicht zich de ruimte(n) achter te laten in de staat zoals deze bij aanvang van het gebruik is aangetroffen
 • Client is aansprakelijk voor alle schade aan de ruimte(n) en het daarin aanwezige. Schade zal verhaald worden op Client.
 • Client zal vooraf de ruimte(n) controleren op eventuele gebreken of schade.
 • Client oefent bij de entree van de desbetreffende ruimte toezicht uit om het binnentreden van onbevoegden te voorkomen.
 • FEEZIE is niet aansprakelijk voor vernielingen of vermissingen van persoonlijke eigendommen van de Client
 • Het is de Client niet toegestaan de ruimte(n) aan derden in gebruik te geven of onder te verhuren.
 • De Client onderwerpt zich aan de geldende voorschriften betreffende de brandveiligheid en openbare orde. Client is verantwoordelijk voor de aanwezige personen en het voorkomen van (geluid) overlast.
 • Muziek mag niet heel hard worden opgezet. Muziek dient uiterlijk om 23.00 uur geheel worden uitgezet.
 • Het is voor de Client en de aanwezige personen NIET toegestaan de andere ruimten , verdiepingen of de opslag ruimte te betreden.
 • De Client mag kosteloos gebruik maken de aanwezige muziek installatie en discoverlichting.
 • De Client mag kosteloos gebruik maken van de keuken zoals o.a magnetron, vriezer, koelmogelijkheden, koffiezetapparaat indien aanwezig.
 • Eventueel extra versiering en thema spullen zijn toegestaan voor de Client zelf mee te nemen. Na gebruik graag weer opruimen en de desbetreffende ruimte leeg opleveren.
 • FEEZIE heeft ALTIJD toegang tot de ruimte ongeacht de aard van activiteiten en is ten allen tijden gemachtigd om de algemene voorwaarden aan te passen of te wijzigen. In geval van een wijziging, zal Client ten allen tijden op de hoogte gesteld worden.
 • Het gebruik van open vuur, brandende kaarsen, spuitbussen en vuurwerk (inclusief sterretjes) is ten strengste verboden.
 • Roken en het consumeren van drank en drugs is in en rondom het gehele gebouw is niet toegestaan.
 • Afval voor de deur zal in rekening gebracht worden. Deze kosten zitten ook niet in de schoonmaak kosten inbegrepen. Het privé terrein dient schoon te blijven.
 • Vanaf 20:00 dienen de buiten deuren gesloten te blijven om overlast te voorkomen. Om maximaal 23:00 dient de muziek uit te staan.
 • OVERTREDING VAN DE GENOEMDE VOORWAARDEN KAN LEIDEN TOT VERWIJDERING dit ter beoordeling van de beheerder.

Schoonmaak, schade en oplevering

 • De Client dient de desbetreffende ruimte netjes, schoon en zonder schade bezemschoon op te leveren.
 • Het gebruik van confetti wordt niet geapprecieerd. In geval u hier toch gebruik van wilt maken dient, brengen wij hier € 50,00 voor in rekening.
 • Het is voor de Client toegestaan de aanwezige benodigdheden zoals emmers, dweil en stofzuiger voor de schoonmaak te gebruiken.
 • Toilet papier, vuilniszakken, schoonmaak spullen , vaatdoekjes en andere benodigdheden voor de schoonmaak dient de Client zelf mee te nemen.
 • Tafels & stoelen in de desbetreffende ruimte mogen door de Client gebruikt worden.
 • De Client dient er op toe te zien , dat al het afval uitsluitend in daarvoor bestemde voorzieningen wordt gedeponeerd. Indien u er voor kiest om vuilniszakken in onze opslag ruimte achter te laten, zal hier een extra bedrag van € 10,- in rekening gebracht worden.

Gelieve ervoor te zorgen dat de vuilniszakken goed dichtgeknoopt zijn om overlast en extra schoonmaak te voorkomen.

 • Het is toegestaan om zelf frisdrank, etenswaren en de benodigdheden hiervoor mee te nemen. Wij adviseren GEEN glaswerk maar plastic glazen en/of bekers te gebruiken i.v.m de veiligheid voor de velen kinderen die de ruimte betreden. Het is mogelijk om borden en bestek bij FEEZIE af te nemen. Deze dienen dan weer schoon achter te blijven.
 • LET OP: Voor het achterlaten van glas scherven, vuil of een overtreding zal er een boete opgelegd worden van minimaal € 50.
 • Client, gebruiker en bezoekers zijn verplicht bij het ontstaan of constateren van beschadigingen aan gebouw of inventaris daarvan onmiddellijk kennis te geven aan de beheerder.
 • Client , gebruiker en bezoekers zijn aansprakelijk voor alle schade, welke door hun schuld of nalatigheid wordt toegebracht of aangericht aan het gebouw of inventaris. Herstel van schade wordt verricht voor rekening van de Client. Bovenstaande voorwaarden gelden ook voor gehuurde spullen, attributen of decoraties.
 • Client is verantwoordelijk voor de (brand)veiligheid van mogelijk door hem mee-of aangebrachte zaken.
 • FEEZIE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ongeval of letsel door welke oorzaak dan ook, die verband houdt met het gebruik.

Borg & annulering kosten:

 • Annuleringen dienen per mail, of schriftelijk te worden gemeld bij de beheerder van team FEEZIE
 • U kunt tot 8 weken voor huurdatum de datum eventueel wijzigen. Hiervoor zullen wij extra administratie kosten in rekening brengen. Het wijzigen van de datum gaat in overleg afhankelijk van de beschikbaarheid en mogelijkheden conform de planning. Het volledig annuleren kan tot maximaal 6 weken voor huurdatum. Annulering maximaal 6 weken van te voren kost u 50% van het totale bedrag.
 • Het te laat annuleren (minder dan 6 weken van te voren) kost u 100% van het bedrag. Hierop worden geen uitzondering gemaakt, ongeacht de reden(en)
 • Client dient alle betalingsverplichtingen vroegtijdig te voldoen conform de gestelde voorwaarden. Bij uitblijven van betaling zijn wij gerechtigd om uw aanvraag of reservering te annuleren. • De borg dient u vroegtijdig per bank over te maken.
 • Indien de ruimte netjes, bezemschoon en zonder schade of gebreken opgeleverd wordt, zal de borg maximaal binnen 5 werkdagen terug gestort worden.
 • Bij schade, verlies of vernieling, vuilnis dat achterblijft in en het niet schoon achterlaten van de ruimte zullen de kosten verhaald worden bij de Client. Dit bedrag zal worden ingehouden op de borg of afhankelijk van de kosten achteraf in rekening gebracht worden. Bij het niet tijdig voldoen of afhandelen van de schade en daarmee gemoeide kosten zullen wij ten allen tijden een incasso bureau inschakelen.
 • Bij het niet naleven van de spelregels en/of bepalingen van de orde zal de volledige borg ingehouden worden. In noodsituaties en in geval van vandalisme, geweld , iedere vorm van overtredingen en het verstoren van de openbare orde is de beheerder ten allen tijden gemachtigd om het event te staken en de overeenkomst eenzijdig te annuleren. In dit geval zullen wij ten allen tijden aangifte doen van het incident.

Client komt (alle) betalingsverplichtingen na en verklaard hierbij akkoord te gaan met bovenstaande algemene voorwaarden en het reglement van FEEZIE

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2020

Dit besluit wordt aangemerkt als huurvoorwaarden en reglement van FEEZIE te Wateringen

Checklist schoonmaak en afsluiting:

– Alle aanwezige prullenbakken legen a.u.b.

– Vuilnis(zakken) goed dichtknopen, zelf deponeren.

Voor het achterlaten van de vuilniszakken wordt € 10 in rekening gebracht

– Ingang schoonhouden: SIGARETTENPEUKEN EN VUIL VOOR DE DEUR

VERWIJDEREN.

Ruimte in goede en schone staat opleveren. – Tafels , keuken en bar gedeelte schoonmaken inclusief de koelkast(en) – Afwas wegwerken & Keuken schoonmaken – Magnetron(s) schoonmaken na gebruik

LET OP:

Grofvuil opzuigen met de stofzuiger is NIET toegestaan, hierdoor kan het kapot gaan. De kosten hiervan zullen verhaald worden bij de Client en ingehouden worden op de borg.

– Toilet(ten) schoonmaken

– Elektriciteit en alle verlichting uitzetten

– Verwarming en heater uitzetten bij verlaten van de ruimte

– (Sta)tafels en stoelen netjes achter laten en alles op zijn plek terug zetten.

– Wij adviseren deze checklist na afloop nogmaals door te nemen

– Gehuurde attributen en decoraties controleren

IN GEVAL VAN CALAMITEITEN OF IN EEN NOOD SITUATIE: BEL ALTIJD 112 en stel FEEZIE onmiddellijk op de hoogte.